Creix la música

Creix la música ofereix un ensenyament basat en l’aprenentatge musical a través del moviment i la vivència corporal.

Objectius

Despertar la curiositat dels infants per la música.

Desenvolupar l’escolta i promoure la seva reacció a partir d’estímuls sonors.

Potenciar la percepció, la concentració, els reflexes, la capacitat d’expressió, la coordinació motriu i la creació.

Oferir una metodologia de treball activa que suposa un aprenentatge global en el desenvolupament dels infants.

Convidar a pares i mares a participar activament de les classes i, per tant, a formar part de l’aprenentatge musical dels seus fills/es.

Adreçat a

Pares i mares amb infants de 3 a 5 anys.

Durada

Curs d’octubre a juny, estructurat en 3 trimestres de 10 sessions, de 50 minuts cada sessió.

Impartit per

Anna Roig Dolz